วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความใฝ่ฝันในอนาคต

ฉันคิดว่าทุกคนต้องมีความฝันด้วยกันทั้งนั้น       ทุกคนก็ต้องอยากให้มันเป็นจริง   แม้ว่าเราจะกำหนดมันไม่ได้   ให้มันเป็นอย่างที่ฝันไม่ได้   แต่เราเลือกที่จะลองทำได้    และคงจะไม่เสียเวลาเท่าไหร่หรอกที่ทุกคนจะลองทำมันดูสักครั้ง    และคุณจะรู้ว่า........ฝันนั้นไม่ไกลเลยยยยยยยย